skip to Main Content

European Partnership for Democracy (EPD) heeft het genoegen gehad om samen met de directeur en de programmamanager van de Egyptische partnerorganisatie ‘Better Life Association for Comprehensive Development’ gastheer te zijn tijdens een advocacy bezoek aan Brussel en Den Haag (14-18 oktober 2013). Vanaf 2011 hebben Better Life en EPD samengewerkt aan het project ‘Supporting local democracy in Upper Egypt’. Dit programma wordt uitgevoerd in het kader van het ‘Press Freedom 2.0’ programma, dat gefinancierd wordt door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na twee dagen van bijeenkomsten in Brussel is de delegatie van het EPD en Better Life afgereisd naar Den Haag om verschillende vergaderingen bij te wonen met Oxfam Novib en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De eerste bijeenkomst was op het kantoor van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD), een partnerorganisatie van EPD in Nederland. Aanwezig waren onze gasten van Better Life, vertegenwoordigers van EPD en Oxfam Novib en Petra Stienen, een zelfstandig adviseur en voormalig Nederlands diplomaat gespecialiseerd in de Arabische wereld. De presentatie van Better Life leverde veel vragen op bij de aanwezigen over hoe Better Life erin slaagt om hun projecten succesvol uit te voeren ondanks de huidige moeilijke omstandigheden in Egypte. De collega’s uit Egypte vertelde dat het geheim van hun succes is dat ze werken met mensen van alle verschillende partijen, achtergronden, opleidingsniveau, etniciteit en geslacht om hen te leren over de voordelen van politieke discussie en participatie.

De volgende vergadering vond plaats op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee vertegenwoordigers van het ministerie waren zeer geïnteresseerd om te horen over het succes van de twee projecten die worden ondersteund door EPD en Oxfam Novib mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Nederlandse overheid. Zij waren positief verrast over het hoge aantal mensen die bereikt werden door het project en erkenden het belang van dergelijke ‘grassroots empowerment’ projecten om hun eigen bilaterale hulp aan de regering aan te vullen. Ze bevestigden ook dat het belangrijk is om het begrip ‘burgerschap’ in Egypte te benadrukken. Burgerschap staat centraal in het werk van ‘Better Life’ in de etnisch en religieus gemengde rurale gemeenschappen.

De dag werd afgesloten met een Egyptisch diner waar de deelnemers met elkaar van gedachtes kon wisselen over de uitkomsten van de dag. Iedereen sprak tevredenheid uit over de samenwerking tussen EPD, Oxfam Novib en Better Life. Er is afgesproken om in de toekomst informatie uit te blijven wisselen met de regering van Nederland en de EU, en ook om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de projecten en de politieke situatie in Egypte.

Switch to English

More news

Transparency of Media Ownership within the EMFA
A Menu of Commitments for Youth Participation
Urgent need for a long term approach in Georgia
Statement in the EU Parliament CULT Committee on the European Media Freedom Act
Transparency of State Advertising in the proposal for a European Media Freedom Act (EMFA)
Joint statement on the European Commission’s 2023 Rule of Law Report
Open Letter to Parliament on the European Media Freedom Act
European Democracy Support Annual Review 2022
EPD’s assessment of the European Media Freedom Act proposal
Joint statement on Article 17 of the European Media Freedom Act
Turning the page on 2022: 12 key moments for democracy this year
Enhancing social accountability in the Republic of Moldova through policy dialogue
Back To Top